Sunday, May 6, 2012

Janganlah Kita Menghina Pelaku Maksiat

Rasullullah S.A.W bersabda yang bermaksud: 

"Sesiapa yang menghina seseorang kerana dosa yang pernah dilakukannya, maka ia tidak akan mati sebelum melakukan dosa tersebut" - (Riwayat al-Termizi)